Disclaimer en Privacy Statement

privacy statement en disclaimer bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen

Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen zet het belang van de klant voorop en wil de klant bij haar/ hem passende diensten bieden. Wij hebben met veel aandacht deze privacyverklaring voor je opgesteld zodat voor jou duidelijk is wat er met je persoonsgegevens gebeurt.

Wie zijn wij

Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen, Meester F.J. Haarmanweg 50, 4538 AS Terneuzen. Wij zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 22055415. Wil je contact opnemen met ons? Kijk dan op deze pagina.

Wie ben jij

We hopen dat je deze privacyverklaring leest omdat je onze website gebruikt, belangstelling hebt voor een activiteit, een profiel aangemaakt hebt, gebruik maakt van het aanbod van de online Bibliotheek, onze digitale nieuwsbrief ontvangt, lid bent of wilt worden, ons Taalpunt en/of Informatiepunt Digitale Overheid bezoekt of omdat je gebruik maakt van je lenerspas. Als dit het geval is, dan ben jij de betrokkene en gaat deze privacyverklaring over jouw persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen wij

We zijn gebonden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Bij de verwerking van persoonsgegevens gebruiken we alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet een gevolg is van de wet of van verplichtingen die we tegenover jou zijn aangegaan, worden zonder jouw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.
Als je contact met ons hebt via één van onze contactkanalen of in één van onze vestigingen, dan is het geheel aan jou welke gegevens je aan ons geeft. We bewaren die gegevens voor beantwoording en om afspraken na te komen niet langer dan nodig is. De eventuele meldingen, vragen of suggesties bewaren we anoniem voor onze statistieken.

Jouw privacy als lid van de Bibliotheek en als bezoeker bij activiteiten

Wanneer je bij ons een abonnement afsluit en/of materialen zoals boeken, tijdschriften, films etc. reserveert of leent, gebruiken wij jouw persoonsgegevens om jouw abonnement te verwerken, de reservering en/of de uitlening af te handelen.Wij mogen jouw persoonsgegevens dan gebruiken en aan de Bibliotheken in de provincie Zeeland geven om het abonnement, de reservering en/of uitlening te verwerken. Ook krijgen wij informatie over jouw betaling van je bank of creditcardmaatschappij.
Bij sommige activiteiten vragen we je om je aan te melden. Deze gegevens gebruiken we om te weten hoeveel deelnemers er komen en om een bericht te kunnen sturen als de activiteit niet doorgaat. Of je nieuwsbrieven of e-mails over vervolgactiviteiten of andere activiteiten wenst te ontvangen bepaal jij zelf. Bij sommige activiteiten wordt gefilmd of worden foto’s gemaakt voor gebruik in onze eigen communicatiemiddelen. Als je daar bezwaar tegen hebt, kun je dat vooraf melden bij de organisator. De persoonsgegevens worden bewaard, gebruikt en verwerkt voor zolang dit wettelijk is toegestaan.

Meer informatie over gegevensregistratie voor specifieke details vind je in de bijlage ‘Aanbod diensten van de Bibliotheek voor iedereen en exclusief voor leden’ .

Relatie met derden

Bij de levering van onze diensten en producten worden we ondersteund door een aantal door ons zorgvuldig geselecteerde leveranciers (zoals onze internetleverancier en de KB, de Nationale Bibliotheek van Nederland). Sommige van deze leveranciers hebben toegang nodig tot een aantal van jouw gegevens om hun diensten te kunnen leveren. We verplichten al deze leveranciers om passende beveiligingsmaatregelen te nemen met betrekking tot jouw gegevens en te handelen volgens onze instructies. Indien van toepassing hebben we verwerkersovereenkomsten afgesloten.
Voor alle bibliotheekdiensten is één inlogaccount voldoende. Dit om het inloggen op onze online omgevingen eenvoudiger en efficiënter te maken en om toegang te verlenen tot zowel de diensten van bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen als andere bibliotheekdiensten zoals de online Bibliotheek (van de Koninklijke Bibliotheek). 

Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen deelt op verschillende manieren gegevens met de KB

1. In het kader van het landelijk inlogsysteem worden door bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen en de Koninklijke Bibliotheek de volgende persoonsgegevens verwerkt:
- Gebruikersnaam
- Wachtwoord
- E-mailadres
- Gepseudonimiseerd uniek koppelnummer

2. Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen wisselt op voorhand een beperkte set persoonsgegevens met de KB uit. Die gegevens maken het mogelijk dat de KB jou als lid van bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen herkent als je je registreert bij en/of gebruik maakt van diensten van de online Bibliotheek waarvoor een lokaal lidmaatschap is vereist. Als je je bijvoorbeeld registreert voor e-books en luisterboeken, dan worden deze lidmaatschapsgegevens automatisch gekoppeld aan je registratie. De KB verwerkt deze gegevens overeenkomstig haar eigen privacyverklaring.
De volgende gegevens worden met de KB gedeeld:
- Geboortedatum (controlevraag)
- ISIL-code (aanduiding van bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen)
- Lidmaatschapsnummer bij bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen
- Pasnummer
- Rechten op toegang tot de online Bibliotheek

3. Als je je hebt geregistreerd bij de online Bibliotheek voor het lenen van e-books, dan geeft de KB dat door aan bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen om in haar ledenadministratie te verwerken. Dat is nodig omdat de vergoeding voor het lenen van e-books is inbegrepen bij de lidmaatschapsvergoeding die je aan bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen betaalt. Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen kan jou daarmee van dienst zijn bij vragen over je lidmaatschap, en je informeren over de verschillende abonnementsvormen en specifieke evenementen rondom e-books.
Hiervoor worden de volgende gegevens door de KB met bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen gedeeld:
- pasnummer
- Actief e-booklener (ja/nee)

De KB deelt niet met bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen welke e-books je hebt geleend.
Als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Koninklijke Bibliotheek in het kader van de online Bibliotheek, verwijzen we je graag naar de privacyverklaring van de online Bibliotheek.

Beveiliging en bewaartermijn

Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen zorgt ervoor dat jouw persoonsgegevens worden beveiligd en beschermd tegen niet toegestaan gebruik, toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging.
Tenzij wij verplicht zijn om op grond van wetgeving je gegevens langer te bewaren, slaan we je gegevens op zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verzameld.

Recht op inzage, correctie, beperking, verwijdering en de overdraagbaarheid van gegevens

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of te verwijderen, de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken of een deel van je persoonsgegevens door te geven aan andere organisaties. Je hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je toestemming hebt gegeven tot het verwerken van je persoonsgegevens heb je het recht om deze toestemming weer in te trekken. In bepaalde situaties kunnen deze rechten beperkt zijn, bijvoorbeeld als wij kunnen aantonen dat wij een wettelijke verplichting hebben je persoonsgegevens te verwerken. Voor uitoefening van je rechten kun je gebruik maken van modelbrieven. We kunnen je vragen om aanvullende informatie te verstrekken om je identiteit te controleren.

Via jouw account kun je de belangrijkste gegevens zelf al inzien en direct aanpassen. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen we de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Vragen, opmerkingen of klachten

Wij nemen jouw privacy serieus. Heb je vragen, opmerkingen of klachten, aarzel dan niet om contact op te nemen met Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen via het contactformulier op onze website. Je kunt ook een brief sturen naar Meester F.J. Haarmanweg 50, 4538 AS Terneuzen.
Wij gaan ervan uit dat wij al je vragen over onze verwerking van jouw persoonsgegevens kunnen beantwoorden. Mocht dat niet zo zijn, dan heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.