ANBI

anbi status van bibliotheek zeeuws-vlaanderen

Stichting Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen heeft de erkende ANBI- en CI-status, waarmee het officieel wordt aangemerkt als een goed doel, een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Dit houdt in:

Dat u als donateur fiscaal gunstig kunt geven: u kunt uw gift van de inkomstenbelasting aftrekken.

Dat Stichting Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen geen schenkbelasting hoeft te betalen over uw gift, en geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.

Ook voor bedrijven geldt er een giftenaftrek in de vennootschapsbelasting.

  • Naam: Stichting Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen
  • Bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 22055415
  • BTW nummer: NL 81.32.20.476 B01
  • Bezoekadres: Bellevue 1 4531 DD Terneuzen
  • Correspondentieadres: Meester F.J. Haarmanweg 50 4538 AS Terneuzen Telefoon: 085-0868110 E-mail: secretariaat@biebzvl.nl
  • Raad van Toezicht: dhr. L. Wille (voorzitter), dhr. R. van Haperen, dhr. T. Reijns, mevr. M. Stallaert, dhr. P. Engelbrecht en mevr. N. de Visser
  • Doelstelling: een basisvoorziening die zich al lang niet meer uitsluitend bezighoudt met het uitlenen van boeken en andere materialen maar zich ook steeds meer, zowel schriftelijk als in digitale vorm, ontwikkelt als een spin in het informatienetwerk.
  • Jaarverslag: 2022
  • Beloningsbeleid: volgens CAO openbare Bibliotheken